Sa Gumawa ng Gahasa sa Gahasa

Aba! Hindi tula ang tawag dyan.
Kung kinukutya mo ang naapi,
kung pinupuri mo ang may sala’t
ginagawang katatawanan ang
sinapit ng isang walang laban?
‘Di sapat maglubid ng kataga
at saliwan kunwari ng ritmo.
Pilitin mang gamitin ang sangkap
ng tulang mayumi at matibay
Hindi. Hindi. Hindi pa rin sapat.
Sapagkat ang tula ay mula dun,
sa ilalim na’ting kalooban,
pook na tigib ang kahulugan,
salita’y paraan lang tungo dun.
At tuwing ito’y mararating natin
ang nagpapakita — parang isang
hindi mabigkas na pangitain,
mahahalintulad lang sa isang
awit marahil, isang marilag
na himig na matatarok lang sa
biyaya ng banal na Lumikha.
Hindi ang bungisngis ng demonyo.